Friday, 26 December 2014

How do we know how old Everything is?

How do we know the age of fossils, the Earth, distant stars and the Universe itself?
Fraser Cain explains in this short video.


Monday, 8 December 2014

Ποιά η αξία της έρευνας;

1.4 δισ. κόστισε η διαστημική αποστολή Ροζέτα. Μηδενικά λένε τα οφέλη για τον άνθρωπο. Αχρείαστη σπατάλη λένε.


Θα αρχίσω με τα βαρετά.

Ας δούμε τους αριθμούς.
Το συνολικό κόστος της αποστολής (1996-2015) ήταν €1.4 δισ. (κατά μέσο όρο €74.7 εκ. ετησίως).
Δηλαδή €3.2 για κάθε Ευρωπαίο φορολογούμενο (€0.2 το χρόνο απο το 1996 μέχρι το 2015).

Για να το δούμε και συγκριτικά:

 • Tιμή εισιτήριου σινεμά Αθήναιον (Παρ.-Κυρ.): €7.5
 • Κόστος 4 αεροπλάνων Airbus A380: €1.7 δίσ.
 • Κόστος Αμερικανικών εκλογών (έτος 2012): $6.9 δίσ. (περίπου €5.0 δισ.)
 • Κόστος Ολυμπιακών «Αθήνα 2004»: €8.95 δίσ.
 • Κόστος δημόσιας υγείας Μ. Βρεττανίας (NHS - έτος 2012): £121.3 δίσ. (περίπου €151.8 δίσ.)
 • Συνολικές εξοπλιστικές δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης (άθροισμα εθνικών δαπανών κρατών μελών - έτος 2012): €192.5 δισ.


Αλλά ποιά ήταν η αποστολή του Rosetta;
Να μελετήσει τη χημική σύνθεση ενός κομήτη, απομεινάρια απο τη δημιουργία του Ηλιακού συστήματος. Να μας δώσει πληροφορίες δηλαδή για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Ηλιακό σύστημα όταν αυτό ήταν στα γεννοφάσκια του. Κάποια απο τα συστατικά τέτοιων κομητών πιστεύουμε ότι έπαιξαν ρόλο στη δημιουργία των ωκεανών στη Γή - και συνεπώς στην εμφάνιση της ζωής.

Πέραν των ηλιακών συλλεκτών ρηξικέλευθης τεχνολογίας και την έμπνευση που θα αποτελέσει για τους επιστήμονες του αύριο, η αποστολή δέν έχει άμεσα και μετρήσιμα οφέλη. Όπως κάθε φιλόδοξη έρευνα που σκαλίζει μεθοδικά μέρος της ανθρώπινης άγνοιας για να αποκαλύψει κάτω απ’την κρούστα το πρόσωπο του μέλλοντος, δέ χρειάζεται να έχει.

Λέγεται ότι όταν ο πάμπτωχος Faraday είχε πλέον γίνει διάσημος, τον κάλεσε η βασίλισσα Βικτώρια για δείπνο στο παλάτι. Κάποια στιγμή τον ρώτησε ‘ …και δέ μου λέτε, σε τί μπορεί να χρησιμέψει αυτός ο “ηλεκτρισμός;”’ και της αποκρίθηκε ‘κυρία μου, σε τί χρησιμεύει ένα μωρό;’ (Κατά μιά άλλη εκδοχή η ερώτηση ήταν του πρωθυπουργού Peel, και η απάντηση ανάλογη: ‘Μα κύριε, ενδέχεται να είναι είδος φορολογήσιμο!’)

Σε τί χρησιμεύει η ανακάλυψη της φωτιάς; του τροχού; της πυρίτιδας; της Αμερικής; της ραδιενέργειας; Ότι μάζα και ενέργεια είναι ισοδύναμες; Ή η γνώση ότι η Γή είναι σφαιρική κι όχι επίπεδη και οτι δέν είμαστε το κέντρο του Σύμπαντος; Με τί μέτρα και σταθμά θα ζυγίσουμε το εκτόπισμα της νέας γνώσης και πότε θα πρέπει να γίνει η μέτρηση;

Όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις που σε βάθος χρόνου αφήνουν ανεξίτηλα τα σημάδια τους στην ιστορία λειτουργούν ώς οδοσήματα στους δαιδαλώδεις διαδρόμους της. Δέ χρειάζεται να προσπαθούμε να τις δικαιολογήσουμε στο παρόν, γιατί δέν μπορούμε να ξέρουμε τί εγκυμονούν.

Είναι ελπιδοφόρο ότι η ανθρωπότητα ακόμα δείχνει να διαθέτει κάτι απ’ το νεανικό της σφρίγος παλεύοντας να αποκτήσει καινούριες γνώσεις αποκλειστικά και μόνο γιατί απολαμβάνει το ταξίδι. Όταν πάψουμε να επιδοτούμε την έρευνα που δέν έχει άμεσες πρακτικές εφαρμογές θα επέλθει αρτηριοσκλήρωση. Και τότε ας σφραγίσουμε τις πόρτες κι ας σβήσουμε τα φώτα.

Πηγές:
athinorama
Airbus
BBC
Το ΒΗΜΑ
Reuters
European Defence Agecy Data Portal
Office of National Statistics (UK)
European Space Agency

Monday, 17 November 2014

What is the value of basic research?

Rosetta cost €1.4 billion.
They claim there are practically no benefits. They say it was a huge waste of money.

I will start with the boring facts.

Let's take a look at the numbers.

The total cost of the mission (1996-2015) was €1.4 billion. (An average of €74.7 million p.a.). This translates to € 3.2 for every European taxpayer (€0.2 p.a. from 1996 to 2015).

For comparison:

 • Price of cinema ticket (Odeon Leicester Sq): £17.5 (€21.9)
 • Cost of 4 Airbus A380 airplanes: € 1.7 billion.
 • Cost of US elections (year 2012): $ 6.9 billion. (about € 5.0 billion.)
 • Cost of Olympic Games “Athens 2004”: € 8.95 billion.
 • Public health costs in G. Britain (NHS - year 2012): £ 121.3 billion. (approximately € 151.8 billion.)
 • Total EU expenditure on armaments (sum total of national expenditure of member states - year 2012): € 192.5 billion.

But what was Rosetta’s mission?
To study the chemical composition of a comet, a relic from the formation of the Solar System. To give us clues of the conditions prevailing when the solar system was at its infancy. Some components of such comets may have played a role in the formation of the oceans on Earth - and therefore the emergence of life.

Other than the innovative technology of Rosetta’s solar panels and inspiring the scientists of tomorrow, the mission has no direct and measurable benefits. Like any ambitious research that methodically chips away at human ignorance to reveal beneath the crust the face of the future, there need not be any.

It is said that when Faraday had become famous, Queen Victoria invited him for lunch at the palace. During that meal the Queen asked him “... and now pray tell me, of what use is this ‘Electricity?’ ” He reportedly replied “Madam, of what use is a new-born baby?” (In another version of the story, the question was actually posed by Prime Minister Peel, and the appropriate response was given: “Why sir, it may be a taxable item!”)

What is the use of the discovery of fire? of the wheel? of gunpowder? of America? of radioactivity? That mass and energy are equivalent? Or the knowledge that the Earth is an oblate spheroid and not flat, and that we are not the center of the Universe? By what yardstick can one measure the volume displacement of new knowledge, and when should the measurement be taken?

All major discoveries that leave indelible marks in the ageing body of History serve the purpose of road-signs for its labyrinthine pathways. There is no need to justify them in the present, because we cannot know what fruit they may yet bear. It is heartening to perceive that humanity has seemingly retained some of its youthful vigor in struggling to acquire new knowledge for the sole purpose of enjoying the journey. When we stop subsidizing research that has no immediate practical applications, arteriosclerosis will come. And then we might as well bar the doors and put the lights out.


Sources:
Odeon
Airbus
BBC
Το ΒΗΜΑ
Reuters
European Defence Agecy Data Portal
Office of National Statistics (UK)
European Space Agency

Thursday, 8 May 2014

Wagner's Ring

Tom Service writes in today's Guardian,

...there’s no more arresting opening or ending to any operatic drama than the start of Das Rheingold or the climax of Götterdämmerung. And the 15 hours in between aren’t bad either.
Probably not a good starting point then, unless you're really into pompous music, epically long storylines, and always carry with you a well hidden worn-out copy of the Lord of the Rings. The story plunges straight into the mythical landscapes of the Nibelugenlied, written around 1200 AD, whose legends permeate the German psyche the way the stories unfolding in the Iliad stir the Greeks.


Without further ado, here's a powerful piece from the last part of Wagner's Ring cycle, Götterdämmerung.

"Sigfried's Death and Funeral March".